Quickscan Wet Natuurbescherming

Heeft u plannen met uw woning, opstallen of terrein? Het kan zijn dat daar beschermde planten en dieren voorkomen of dat uw plan invloed heeft op omliggende beschermde natuurgebieden. Vaak is daarom het uitvoeren van een ecologisch onderzoek (een zogenaamde quickscan in het kader van de Wet Natuurbescherming) vereist als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. Ik kan deze quickscan voor u uitvoeren tegen een gunstig tarief. Uitkomst is vaak dat er niets aan de hand is (beschermde soorten ontbreken of er wordt geen negatieve invloed op nabijgelegen natuurgebied verwacht) waardoor u vlot door kunt met uw plannen.

In sommige gevallen is aanvullend onderzoek naar bijvoorbeeld vleermuizen, broedvogels of een nadere toetsing op het vlak van stikstof-emissies nodig. Indien beschermde soorten aanwezig zijn en ze schade ondervinden van de plannen of dat negatieve effecten op beschermde gebieden niet uitgesloten kunnen worden, zijn vervolgstappen nodig. Er moet dan in veel gevallen een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie en/of een ecologisch werkprotocol worden opgesteld waarin mitigerende maatregelen worden beschreven die de soort(en) en beschermde gebieden ontzien. Laat dus tijdig (minimaal een jaar van tevoren) een quickscan uitvoeren, zo voorkomt u onnodige vertraging van uw project!

 

 

 
 
 
 
Opbellen
E-mail