NIEUWS

Like mijn facebookpagina voor het meest recente nieuws!Waar was Bunskoek Natuurlijk de laatste twee jaar zoal actief? - gepost op 28 december 2018

Ik heb alle projectlocaties van de afgelopen twee jaar op een verspreidingskaart samengebracht (klik op de kaart voor een vergroting). Met name het midden en (noord)oosten van het land zijn vaak bezocht (van een kort veldbezoek tot een uitgebreid onderzoek). Benieuwd waar het werk mij de komende jaren gaat brengen! Ik wens iedereen een heel mooi 2019 toe!


 

Inventarisatie en ecologische begeleiding De Entree van Amsterdam  - gepost op 3 december 2017

Afgelopen zomer heb ik een inventarisatie van de muurvegetaties op de kademuren rondom Amsterdam Centraal uitgevoerd. De gemeente Amsterdam gaat het gebied rondom het Stationseiland opnieuw inrichten en wil de aanwezige bijzondere muurflora en broedvogels graag ontzien. Naast de inventarisatie voer ik daarom ook de ecologische begeleiding uit bij dit project dat nog doorloopt tot eind 2019. Een mooie klus!


Weidevogelinventarisatie Veerslootlanden en Olde Maten succesvol afgerond - gepost op 3 december 2017

26 oktober jl. mocht ik de resultaten van de weidevogelinventarisatie in de Veerslootlanden en Olde Maten presenteren voor de ANV Horst & Maten. Ik heb hier kunnen laten zien dat het beheer zijn vruchten begint af te werpen, maar dat er ook kansen liggen voor verdere optimalisatie van het beheer ten behoeve van de weidevogels.

Een groot aantal pachters beheert voor Staatsbosbeheer percelen in de Veerslootlanden en Olde Maten. Deze agrariërs zijn verenigt in de ANV Horst en Maten. Op de meeste percelen in het gebied zijn beheerovereenkomsten afgesloten met een uitgestelde maaidatum of extensieve beweiding. Ik heb de broedvogelbevolking van het gebied in kaart gebracht en geadviseerd over het maaibeheer gedurende het broedseizoen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat in het gebied lokaal een gevarieerde weidevogelgemeenschap aanwezig is met diverse kritische soorten als Grutto, Watersnip, Tureluur, Wulp, Zomertaling en Slobeend. Daarnaast zijn grote populaties van onder andere Graspieper en Kievit vastgesteld. Ook komt het Paapje voor in het gebied met maar liefst 7 territoria, tegenwoordig een unicum in Overijssel!

Een mooi resultaat, we zijn benieuwd naar de ontwikkelingen de komende jaren!


Otter in het Reestdal

Soms heb je geluk, afgelopen zomer (2016) kwam ik een Otter tegen in het Reestdal! De soort was nog niet eerder in levende lijve in dit beekdal waargenomen (alleen bekend van wat sporen). Zie het filmpje hieronder dat ik van het vissende dier heb weten te maken.

 
 
 
 
Opbellen
E-mail