Diensten

Hieronder een greep uit de diensten die ik aanbied. Het is maar een greep, geen vraag is hetzelfde. Dus staat er niet tussen waar u naar op zoek bent? Ook dan komen we er vaak wel uit, zo niet dan verwijs ik u altijd door naar iemand die u verder kan helpen. Contact opnemen loont dus altijd en is uiteraard vrijblijvend!

Quickscan Wet Natuurbescherming

Heeft u plannen met uw woning, opstallen of terrein? Het kan zijn dat daar beschermde planten en dieren voorkomen of dat uw plan invloed heeft op omliggende beschermde natuurgebieden. Vaak is daarom het uitvoeren van een ecologisch onderzoek (een zogenaamde quickscan in het kader van de Wet Natuurbescherming) vereist als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. Ik kan deze quickscan voor u uitvoeren tegen een gunstig tarief. Uitkomst is vaak dat er niets aan de hand is (beschermde soorten ontbreken of er wordt geen negatieve invloed op nabijgelegen natuurgebied verwacht) waardoor u vlot door kunt met uw plannen. In sommige gevallen is aanvullend onderzoek naar bijvoorbeeld vleermuizen, broedvogels of een nadere toetsing op het vlak van stikstof-emissies nodig. Indien beschermde soorten aanwezig zijn en ze schade ondervinden van de plannen of dat negatieve effecten op beschermde gebieden niet uitgesloten kunnen worden, zijn vervolgstappen nodig. Er moet dan in veel gevallen een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie en/of een ecologisch werkprotocol worden opgesteld waarin mitigerende maatregelen worden beschreven die de soort(en) en beschermde gebieden ontzien. Laat dus tijdig (minimaal een jaar van tevoren) een quickscan uitvoeren, zo voorkomt u onnodige vertraging van uw project!

 

Natuur- en landschapsadvies

Van een advies over het plaatsen van een uilen- of vleermuizenkast, het graven van een kikkerpoel, het aanleggen en beheren van een kruidenrijke akkerrand tot het opstellen van een uitgebreid inrichtingsplan van het hele terrein: ik heb de kennis en expertise in huis om het om te vormen tot een biodiverse parel die recht doet aan het oorspronkelijke (cultuur)landschap. Kortom: een plek waar het voor mens, plant en dier goed toeven is!


Zoogdieronderzoek

Bij mij bent u aan het juiste adres voor onderzoek naar vleermuizen en andere zoogdieren. Bij onderzoek naar vleermuizen maak ik gebruik van diverse batdetectors waaronder de Petterson D240x, de Echo Meter Touch Pro en de Batlogger M van Elekon. Geluidsopnames analyseer ik met het programma Batexplorer van Elekon. Voor inspectie van bomen en gebouwen maak ik o.a. gebruik van spouwcamera's en spiegeltjes. Onderzoek naar kleine zoogdieren zoals Waterspitsmuis en/of Noordse woelmuis voer ik uit met Longworth live-traps, ook kan ik een eDNA-onderzoek verzorgen. Met professionele wildcamera's verzorg ik onderzoeken naar marterachtigen zoals Boommarter en Otter.

 

Broedvogelinventarisaties en watervogeltellingen

Ik voer jaarlijks broedvogelkarteringen uit in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) voor terreinbeherende instanties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Landschappen. Daarnaast tel ik regelmatig watervogels als input voor bijvoorbeeld effectanalyses en MER's. Ik voer ook regelmatig op non-profit basis (water)vogeltellingen uit in het buitenland (onder andere Iran).

 

Insecten-inventarisaties

Ik voer jaarlijks karteringen uit van sprinkhanen, libellen en dagvlinders in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) voor terreinbeherende instanties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Landschappen. Maar ook als u gewoon eens wilt weten wat er zoal op uw erf rondfladdert, tjirpt en patrouilleert bent u bij mij aan het juiste adres!


 
 
 
 
Opbellen
E-mail