Broedvogelinventarisaties en watervogeltellingen

Wilt u weten welke (broed)vogels voorkomen in uw terrein(en)? Ik breng deze graag voor u in kaart! Ik voer veel broedvogelkarteringen uit in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) voor terreinbeherende instanties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Landschappen. Daarnaast tel ik regelmatig watervogels als input voor bijvoorbeeld effectanalyses en MER's. Ik voer ook regelmatig op non-profit basis (water)vogeltellingen uit in het buitenland (onder andere Iran).

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van recent uitgevoerde projecten

 
 
 
 
Opbellen
E-mail