Lezingen en natuurexcursies

Ik verzorg graag voor u lezingen over natuurreizen, vogels, vlinders en libellen. Ik beschik onder andere over mooie presentaties van bezoeken aan Iran, Oman, Nepal en Rottumeroog. Ook kan ik voor uw vereniging of een andere groep geïnteresseerden natuurexcursies geven over biodiversiteit, zoogdieren, vogels, insecten et cetera.

 
 
 
 
Opbellen
E-mail