Broedvogelinventarisaties en watervogeltellingen

Wilt u weten welke (broed)vogels voorkomen in uw terrein(en)? Ik breng deze graag voor u in kaart! Jaarlijks voer ik broedvogelkarteringen uit in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) voor terreinbeherende instanties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Landschappen. Daarnaast tel ik regelmatig watervogels als input voor bijvoorbeeld effectanalyses en MER's. Ik heb ook op non-profit basis (water)vogeltellingen uitgevoerd in het buitenland (onder andere Iran).

 
 
 
 
Opbellen
E-mail