Broedvogelinventarisaties en watervogeltellingen

Wilt u weten welke (broed)vogels voorkomen in uw terrein(en)? Ik breng deze graag voor u in kaart.

Ik heb veel ervaring met het uitvoeren van broedvogelkarteringen in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) voor terreinbeherende instanties als Staatsbosbeheer, de Bosgroepen, Natuurmonumenten en de Landschappen. Ook voor het organiseren en uitvoeren van (grootschalige) weidevogelinventarisaties voor onder andere de Collectieven of provincies bent u hier op de juiste plek. Daarnaast tel ik regelmatig watervogels als input voor bijvoorbeeld effectanalyses en MER's. Ik heb ook op non-profit basis (water)vogeltellingen uitgevoerd in het buitenland (onder andere Iran).

Ook voor soortgericht nader onderzoek in het kader van de Omgevingswet moet u bij mij zijn. Denk hierbij aan onderzoek om bijvoorbeeld nestplaatsen/territoria van beschermde soorten als Steenuil, Gierzwaluw, Huismus et cetera in beeld te brengen in een bepaald gebied als input voor een vergunningaanvraag.

 
 
 
 
Opbellen
E-mail